Oppilaskunta

Oppilaskuntaan kuuluu luonnollisesti kaikki koulun oppilaat.
Koulumme oppilaista on valittu oppilaskunnan hallitus, johon kuuluu 3 oppilasta luokka-asteilta 3-6. 
Lisäksi oppilaskunnan hallituksen kokouksiin osallistuu vaihtuva jäsen e-2.luokalta.

Oppilaskunnan hallitus on toimintansa aikana suunnitellut mm. koko koulun yhteisen liikuntapäivän ja oppilaiden toiveruokaviikon sekä viimeisimpänä projektina on koulun oman logon suunnittelu. 

 


Comments